Jak sprawdzić jaką wersję PHP ma moja strona WordPress?

Znajomość wersji PHP swojej strony może być istotne przy instalacji wtyczek, które mogą być zależne od konkretnej wersji PHP. Wyjaśniam jak to sprawdzić.